Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Purcissjoni Penitenzjali bl-Statwa tar-Redentur

Nhar il-Hadd 7 ta April fil-4.30pm quddiesa u wara toħroġ il-purċissjoni bir-Redentur u statwa ġdida tal-Kolonna. Nixtieq li lkoll tipparteċipaw f’din il-purċissjoni penitenzjali.