Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Programm tal-Milied 2018

Qrar: Sibt: 22 ta’ Dic. mil-5-6pm (Kappillan); Il-Hadd 23 ta’ Dic. mis-7:30-8:30 am (Dun Gorg Vella) mil-10am sal-11am (Kappillan) mil-4-4;30pm (P. Adeodato) Mil-4;30-5:30pm (Kappillan)

It-Tnejn 24 ta’ Dic: 7;30am-8:30am(Mons Salv) 9-11am (Mons Ruzar)  mil-5 sa’ 7pm

(Dun Frangisk Saliba )

 It-Tnejn 24 ta’ Dicembru 2018   (Lejliet il-Miled)

6pm quddiesa tal-Familja : Wara it-tqarbin purcissjoni qasira bil Bambin u reflessjoni mit-Tfal.

11:40pm Cantata u Ufficcju tal-Qari.

Nofs il-Lejl: Purcissjoni qasira bil Bambin fil-knisja u thabbira tal-Milied Koncelebrazzjoni Solenni u priedka tat-Tfajjel.

It-Tlieta 25 ta’ Dicembru 2018         Jum il-Milied.

Quddies: 6;30am; 8;30am; 10;30am u 4;30pm Bejn 8am u 12 Nofs in Nhar jigi Fr. Christmas iqassam i-rigali fid-djar.

Il-Hadd 23 ta’ DIcembru: 2-5pm; Harga ghal Abbatini  Bethlehem f’Ghajnsielem.

L-Erbgha: 26 ta’ Dicembru: mit-3pm sas 6pm jigu gurija ghal kompitizzjoni tat-twiequ u presepji.

Il-Hamis: 27 ta’ Dicembru: Ikla ta Parrocca fis-7:30pm… Kohinoor, M’Forn

Is-Sibt 29 ta’ Dicembru: Party ghat-tfal kollha 9:30am Sala parrokjali.

Il-Hadd 30 ta’ Dicembru: 7pm Adoloxxenti/Zaghzagh : Lucky Jacks

Il-Tnejn 31 ta’ Dicembru: Mid-8 sal 12pm Adorazzjoni mill-gruppi.

It-Tnejn 31 ta’ Dicembru: Koncelebrazzjoni u TeDeum  fl-6:00pm

It-Tlieta 1 ta’ Jannar 2018: Qiuddies bhal Hadd: 6;30am;8;30am; 10;30am u 4:30pm

L-Erbgha 2 ta’ Jannar 2019: party Voluntiera  fis-7pm Sala Parrokkjali

Il-Milied u s-Sena it-tajba lil kulhadd