Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Kuncert bl-Orgni u Oboe