Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Programm tal-festa f'Gieh Sant' Andrija Appostlu