Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Pasturi u Presepju gdid fil-Knisja Parrokkjali