Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Duttrina 2018-2019

IMPORTANTI
Il-ġenituri li għandhom tfal li din is-sena ser jidħlu fil-Year 1 huma mitluba li jirreġistrawhom għad-duttrina fl-uffiċċju parrokkjali nhar ta’ Tlieta u nhar ta’ Ħamis bejn id-9.00am u l-11.30am. Dawk li għal xi raġuni valida bi ħsiebhom jirreġistrawhom f’xi parroċċi jew ċentri pastorali oħrajn għandhom bżonn il-permess bil-miktub mingħand il-Kappillan. Il-ħinijiet tad-Dutrtrina jibqgħu l-istess bħas-sena l-ohra.
Id-Duttrina għat-tfal kollha tibda l-ġimgħa tat-Tnejn 1 t’Ottubru 2018.
Żommu din id-data: L-Erbgħa 26 ta’ Settembru 2018: Pellegrinaġġ u Ħarġa.