Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Kuncert fl-Okkazjoni tal-Anniversarju minn Mewt ta Kappillan Mons. George Bezzina