Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Hadd il-Palm

Ħadd il-Palm 25 ta’ Marzu 2018 fl-10.15am niltaqgħu ħdejn il-Belveder ta’ Triq ta’ Mulejja biex inbierku l-weraq taż-Żebbuġ u tal-Palm, imbagħad nimxu purċissjoni bil-kant lejn il-knisja għall-quddiesa tal-10.30am. Kulħadd mistieden speċjament it-tfal li jkunu lebsin ta’ Lhud