Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Se nergghu nibdew naghmlu l-Quddiesa tas-7am Kuljum mit-Tnejn sal-Gimgha