Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Dalwaqt l-Sports Fest fil-parrocca

Sports Fest: 13, 14, 15 ta’ Settembru għat-tfal kollha. Imbaghad fil-15 ta’ Settembru (il-Gimgha) ikollna BBQ kbir u 16 ta’ Settembru ssir ġurnata attivitajiet mil kumissjoni zaghzgha Fontana Nispiccaw b’ serata divertenti.L-Applikazzjonijiet għal-Sports Fest huma miftuħa fl-ufficcju Parrokkjali jew għand Johnny Theuma. Jagħlqu it-Tnejn 11 ta’ Settembru 2017.