Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Programm tal-Festa Titulari tal-Qalb ta' Ġesu'