Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Quddiesa b'suffragju ghal ruh tal-ex Kappillan taghna Dun Lino Vella