Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Presepju Gdid ghal-Knisja parrokkjali taghna