Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Konsagrazzjoni tal-Knisja taghna

Nhar is -Sibt 28 ta’ Jannar 2017 ikollna l- 1 Għasar fil-5.30pm u quddiesa.

Il- Ħadd 29 ta’ Jannar 2017 ‘Jum il- Konsagrazzjoni’ jkollna it- 2 Għasar fil- 4:00pm, Barka Sagramentali u Quddiesa Solenni fis - 4:30pm. Din hija ġurnata mportanti għall- Parroċċa tagħna li qisha l- Magħmudija tal- Komunità Nisranija fil - Fontana. Inħeġġukom biex tattendu.