Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Awguri u Grazzi

Nifirhu lil Mons Lawrenz Xerri mil Qala li illum 16 ta' Dicembru ha jigi moghti "Gieh il Qala" f'ceremonja fil-Kunsill Lokali tal-Qala ghal-hidma tieghu fil-rahal ghal bosta snin. Mons Xerri kien Kappillan hawn il Fontana u jibqa imfakkar billi kien hu li n-navi tal-Knisja imbnew fi zmienu. Minn qalbna il-Kappillan Dun John Muscat u parruccani jifirhulu u nawgurawlu.