Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Programm tal-Milied 2016

Novena mil-15 sa 23 ta’ Dicembru fil-quddiesa tas 6pm u tal-Hadd fl-4:30pm

Is-Sibt 24 ta’ Dicembru: Lejliet il_Milied

5:30pm  Purcissjoni qasira bil-Bambin mit-tfal.

6:00pm  Quddiesa ghal-famija u tfal kollha

11:30pm  Cantata u Uffuccju tal-Qari.

Nofs il-Lejl;     Purcissjoini qasira fil-knisja bix-xbieha tal-Bambin u thabbira tal-Milied. Koncelebrazzjoni Solenni u Priedka tat-tfajjel.

Il-Hadd 25 ta’ Dicembru;  Jum il-Milied

Quddies:   6am;   7am;   8;30am;   10;30am     4:30pm Quddiesa bil-priedka tat-tfajjel.

Bejn 8am u 12 Nofs in Nhar jigi Fr. Christmas iqassam i-rigali fid-djar.

26 ta’ Dicembru; it-Tnejn

Mit-3;30pm sas 6pm gejjin il-gurija ghal Kompitizzjoni tal-presepji u twieqi.

27 ta’ Dicembru:       It-Tlieta: Party Voluntiera  7pm Sala Parrokkjali

27 ta’ Dicembru:       It-Tlieta Harga Adolexxenti/Kitarri    Malta

30 ta’ Dicembru:       Il-Gimgha Ikal tal Parrocca 7;30pm, Cima Restaurant

31 ta’ Dicembru:       Is-Sibt:            Party Tfal kollha 9;3am-12 Noon Sala Parrkj.

31 ta’ Dicembru:       Is-Sibt Harga Abbatini 10am-2pm Nadur/Xaghra/Marsalforn

31 ta’Dicembru          Is-Sibt Gurnata Adorazzjoni mil-Gruppi

31 ta’ Dicembru         Is-Sibt 6pm Koncelebrazzjon Solenni Te Deum (Chorus Urbanus)

1 ta’Jannar 2017       Quddies bhal-Hadd